Text legal i Política de Privacitat:


Els donem la benvinguda a la nostra web i els recomanem conèixer aquests termes abans que ens faciliti les seves dades personals en ella.

Propietat intel·lectual i permisos:
ModelMakers3D és el legítim propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta, que inclouen drets d’imatge, fotografies, marques, models, dissenys i patents, així com el contingut íntegre de la seva pàgina Web i catàlegs, estant protegits tots aquests drets per les lleis i tractats nacionals i internacionals en matèria de drets d’autor, propietat intel·lectual i industrial.
Queda prohibida la reproducció total o parcial de fotografies, catàlegs, dissenys, marques i contingut de la web, per qualsevol mitjà o procediment, sense comptar amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de ModelMakers3D .

Tota forma d’utilització no autoritzada serà perseguida segons el que s’estableix per les legislacions de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Menors d’edat
Els menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per a poder accedir als serveis prestats, registrar-se, així com per al tractament de les seves dades personals. ModelMakers3D no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falsos.
En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Principis importants
En ModelMakers3D, és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.
Volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:
Mai sol·licitarem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-li els serveis que ens sol·liciti.
Mai compartirem informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.
Mai utilitzarem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta Política de Privacitat.
Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa li aconsellem que com a usuari la visiti periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a les quals s’acull aquesta web
ModelMakers3D ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals:
Nom Comercial:  ModelMakers3D
Titular: Eduard Bardia Patau

NIF: 14268248Z
Adreça: Andorra 10 – 08700 Igualada
Correu electrònic: info@modelmakers3d.com
Activitat: Disseny peces i modelisme Hobbie.

A l’efecte d’el que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades, les dades personals que ens enviï a través dels formularis de la web rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”. Per al tractament de dades dels nostres usuaris hem implantat totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.Procedència de les seves dades
Les dades personals que tractem en la nostra Empresa procedeixen de:
Formulari de contacte.
Formulari de subscripció.
Dades públiques obtingudes en Internet.

Drets dels usuaris:
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Modelmakers3D estem tractant dades personals que ens concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:
Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Sol·licitar la limitació del seu tractament.
Oposar-se al tractament.
Sol·licitar la portabilitat de les dades.
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
ModelMakers3D deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Finalitat del tractament de les seves dades personals
Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, manar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable  ModelMakers3D . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per la nostra Empresa, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.
A ModelMakers3D existeixen diferents sistemes de captura d’informació d’empreses i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (bases de dades públiques d’empreses jurídiques o formularis web):
Bases de dades públiques: Recopilem dades d’empreses jurídiques per a l’enviament d’informació de la nostra empresa.
Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, email, per a respondre als requeriments dels clients de  ModelMakers3D. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguin sorgir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L’informem que les dades que ens facilita estaran situats en els servidors de Dinahosting (proveïdor de hosting de  ModelMakers3D dins de la UE).
Formulari de registre de clients: Per al registre de clients, el formulari sol·licitarà les mateixes dades personals que en l’apartat anterior: nomeni empresa, persona de contacte, email, adreça URL de la web corporativa, per a gestionar l’alta de registre del seu compte. L’informo que les dades que ens facilita estaran situats en els servidors de Dinahosting (proveïdor de hosting de  ModelMakers3D dins de la UE).
Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:
Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per a donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.  ModelMakers3D no vendrà, llogarà ni cedirà dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Tractament de les seves dades
La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.
Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Conservació de les seves dades
Les dades personals proporcionades es conservaran:
Mentre es mantingui la relació mercantil.
No se sol·liciti la seva supressió expressa per part de l’interessat.

Destinataris de les seves dades
Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat,  ModelMakers3D comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.
Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent el compliment dels drets que preservem en aquesta web.

Dades de navegació
En navegar per  ModelMakers3D , es poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximada), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Seguretat de les dades
ModelMakers3D es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquests, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.
ModelMakers3D no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa d’Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Correus comercials
D’acord amb la LSSICE,  ModelMakers3D no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la nostra empresa es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Enllaços:
ModelMakers3D no respon dels Enllaços (Links) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que  ModelMakers3D aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per  ModelMakers3D ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri’s que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap mena d’informació personal.

Xarxes socials:
Podem utilitzar les xarxes socials com a mitjà de comunicació i promoció dels nostres productes i serveis. En cap cas utilitzem les dades per a finalitats no permeses. No ens fem responsables dels continguts, comentaris, opinions o informacions, pròpies o de tercers, que els usuaris publiquin en els nostres comptes creats en Instagram, Facebook, Twitter, etc. Pot utilitzar els nostres continguts per a finalitats lícites, sempre que faci esment al seu origen o autor. Tingui en compte que la utilització de les xarxes socials està condicionada a les polítiques de privacitat de cadascuna d’elles.

Política de cookies:
Aquest lloc web empra cookies. Pràcticament tots els llocs web utilitzen la tecnologia de les cookies. Les cookies són fitxers que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari en accedir a un lloc web o a determinades parts d’un lloc web. Les cookies ens permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip. També proporcionen seguretat a l’hora d’accedir a la nostra web i garanteixen que el lloc web tingui un aspecte uniforme i adequat a les seves preferències.
L’informem que aquest lloc web pot canviar la seva política de cookies en funció de canvis en la legislació aplicable o bé com a conseqüència de canvis en el lloc web o en els serveis i informació que presta als usuaris. Recomanem l’accés periòdic a les condicions d’utilització per a conèixer els canvis, modificacions i actualitzacions que puguin produir-se.

Acceptació i consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de  ModelMakers3D en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Canvis en la Política de Privacitat:
ModelMakers3D es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. 

AVISO LEGAL

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

Modelmakers3d, responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 

Modelmakers3d  se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de  Modelmakers3d

1. DATOS IDENTIFICATIVOS


Nombre comercial:  Modelmakers3d
CIF: 14268248z
Domicilio: Andorra10, 08700 igualada
e-mail: info@modelmakers3d. com

2. OBJETO

A través del Sitio Web, les ofrecemos a los Usuarios la posibilidad de acceder a la información sobre nuestros servicios.

3. PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicio sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Privacidad.
 
4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el Espacio Web y en especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y/o comercial están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, que son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. Por todo ello el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos manteniendo indemne a la empresa de cualquier reclamación que se derive del incumplimiento de tales obligaciones. En ningún caso el acceso al Espacio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso del Espacio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, RRHH, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Espacio Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Espacio, así como el propio Espacio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico del Espacio Web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Espacio Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en el Espacio Web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.

Asimismo queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el «copyright» así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este Espacio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO DEL ESPACIO WEB

El Usuario se compromete a:

 1. Hacer un uso adecuado y lícito del Espacio Web así como de los contenidos y servicios, de  conformidad con: (i) la legislación aplicable en cada momento; (ii) las Condiciones Generales de Uso del Espacio Web; (iii) la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y (iv) el orden público.
 2. Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder al Espacio Web.
 3. Facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter personal los formularios contenidos en el Espacio Web y a mantenerlos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, a la situación real del Usuario. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a la empresa o a terceros por la información que facilite.

No obstante lo establecido en el apartado anterior el Usuario deberá asimismo abstenerse de:

 1. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Espacio Web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático.
 2. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Espacio Web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.
 3. Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Espacio Web, de sus proveedores o de terceros.
 4. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, proveedores o de terceros.
 5. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios.
 6. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 7. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos.
 8. Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del Espacio web y/o de los contenidos.
 9. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación vigente.• Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.• Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición.• Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público. Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor.• Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.• Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la sociedad o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda realizar.• Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.• Constituya cualquier tipo de publicidad.• Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del Espacio Web.

Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del Espacio Web, se le proporcionara una contraseña, se obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola en todo momento en secreto. En consecuencia, será responsable de su adecuada custodia y confidencialidad, comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera temporal o permanente, ni a permitir el acceso a los mencionados servicios y/o contenidos por parte de personas ajenas. Igualmente, se obliga a notificar a la sociedad cualquier hecho que pueda suponer un uso indebido de su contraseña, como, a título enunciativo, su robo, extravío o el acceso no autorizado, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. En consecuencia, mientras no efectúe la notificación anterior, la empresa quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de su contraseña, siendo de su responsabilidad cualquier utilización ilícita de los contenidos y/o servicios del Espacio Web por cualquier tercero ilegítimo. Si de manera negligente o dolosa incumpliera cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Generales de Uso, responderá por todos los daños y perjuicios que de dicho incumplimiento pudieran derivarse para la empresa.

6. RESPONSABILIDADES

No se garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad  de los elementos e informaciones contenidas en la web que puedan verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control. No se hace responsable de las decisiones que pudieran adoptarse como consecuencia del acceso a los contenidos o informaciones ofrecidas.

Se podrá interrumpir el servicio, o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario, si se detecta que un uso de su Espacio Web, o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo, es contrario a las presentes Condiciones Generales de Uso. No nos hacemos responsables por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos derivados del uso del Espacio Web.
 
Únicamente será responsable de eliminar, lo antes posible, los contenidos que puedan generar tales perjuicios, siempre que así se notifique. En especial no seremos responsables de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, de:

 1. Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de la empresa. 
 2. Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.
 3. Abuso indebido o inadecuado del Espacio Web.
 4. Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. El administrador del espacio web se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en el Espacio Web.

La empresa excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los Usuarios de Espacio Web. Asimismo queda exonerado de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios de consultas y dudas. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, podrá ser el Usuario reclamado por los daños o perjuicios causados.
 
Usted mantendrá a la empresa indemne frente a cualesquiera daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, acciones o demandas de terceros como consecuencia de su acceso o uso del Espacio Web. Asimismo, usted se obliga a indemnizar frente a cualesquiera daños y perjuicios, que se deriven del uso por su parte de “robots”, “spiders”, “crawlers” o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el funcionamiento del Espacio Web.

7. HIPERVÍNCULOS

El Usuario se obliga a no reproducir de ningún modo, ni siquiera mediante un hiperenlace o hipervínculo, el Espacio Web, así como ninguno de sus contenidos, salvo autorización expresa y por escrito del responsable del fichero.

El Espacio Web puede incluir enlaces a otros espacios web, gestionados por terceros, con objeto de facilitar el acceso del Usuario a la información de empresas colaboradoras y/o patrocinadoras. Conforme con ello, la sociedad no se responsabiliza del contenido de dichos Espacios web, ni se sitúa en una posición de garante ni/o de parte ofertante de los servicios y/o información que se puedan ofrecer a terceros a través de los enlaces de terceros.

Se concede al Usuario un derecho limitado, revocable y no exclusivo a crear enlaces a la página principal del Espacio Web exclusivamente para uso privado y no comercial. Los Espacios web que incluyan enlace a nuestro Espacio Web (i) no podrán falsear su relación ni afirmar que se ha autorizado tal enlace, ni incluir marcas, denominaciones, nombres comerciales, logotipos u otros signos distintivos de nuestra sociedad; (ii) no podrán incluir contenidos que puedan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten a la violencia o la discriminación por razón de sexo, raza o religión, contrarios al orden público o ilícitos; (iii) no podrán enlazar a ninguna página del Espacio Web distinta de la página principal; (iv) deberá enlazar con la propia dirección del Espacio Web, sin permitir que el Espacio web que realice el enlace reproduzca el Espacio Web como parte de su web o dentro de uno de sus “frames” o crear un “browser” sobre cualquiera de las páginas del Espacio Web. La empresa podrá solicitar, en cualquier momento, que elimine cualquier enlace al Espacio Web, después de lo cual deberá proceder de inmediato a su eliminación.

La empresa no puede controlar la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros Espacios web que tengan establecidos enlaces con destino al Espacio Web.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algunos de los Servicios, el Usuario debe proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. La empresa tratará automatizadamente estos datos y aplicará las correspondientes medidas de seguridad, todo ello en cumplimiento del RGPD, LOPDGDD y LSSI. El Usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales, así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, en las condiciones definidas en la Política de Privacidad.

9. COOKIES

La empresa se reserva el derecho de utilizar la tecnología “cookie” en el Espacio Web, a fin de reconocerlo como Usuario frecuente y personalizar el uso que realice del Espacio Web mediante la preselección de su idioma, o contenidos más deseados o específicos.

Las cookies recopilan la dirección IP del usuario siendo Google el responsable del tratamiento de esta información.

Las cookies son ficheros enviados a un navegador, por medio de un servidor Web, para registrar la navegación del Usuario en el Espacio Web, cuando el Usuario permita su recepción. Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Gracias a las cookies, resulta posible que se pueda reconocer el navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar contenidos y ofrecer las preferencias de navegación u publicitarias que el Usuario, a los perfiles demográficos de los Usuarios así como para medir las visitas y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.

10. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

En general, los contenidos y servicios ofrecidos en el Espacio Web tienen carácter meramente informativo. Por consiguiente, al ofrecerlos, no se otorga garantía ni declaración alguna en relación con los contenidos y servicios ofrecidos en el Espacio web, incluyendo, a título enunciativo, garantías de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, o comerciabilidad, salvo en la medida en que por ley no puedan excluirse tales declaraciones y garantías.

11. FUERZA MAYOR

La empresa no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito.

12. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como el uso del Espacio Web, se regirán por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio social del Responsable del sitio web.

En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales de Uso resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que las presentes Condiciones Generales de Uso resulten inexigibles o nulas en su conjunto. En dichos casos, la empresa procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.